نردبان تدریجی:

در ربات دیوار میتوان به آگهی ها زمان و تاریخ داد که در آن بازه ی زمانی آگهی ها صدر دیوار قرار بگیرند و نردبان شوند.

نردبان تدریجی به دو صورت است: تدریجی زمان دار و تدریجی اتوماتیک

نردبان تدریجی زمان دار:

در ربات دیوار آگهی ها را براساس زمان انتخاب شده و دریک فاصله ی زمانی انتخاب شده میتوان نردبان کرد.

میتوان تاریخ و ساعت شروع و پایان تنظیم کرد که در آن ساعت و تاریخ دلخواه آگهی ها صدر دیوار قرار بگیرند.

تعداد دفعات تکرار در روز:

در نردبان تدریجی زمان دار میتوان به دفعات تکرار آگهی در روز تعداد داد که به هر تعداد آن آگهی در روز تکرار شود.

فاصله ی زمانی بین هر آگهی :

در نردبان تدریجی زمان دار میتوان به آگهی فاصله ی زمانی داد که به طور مثال آگهی ها هر یک ربع  یا هر نیم ساعت صدر دیوار قرار بگیرند و نردبان شوند.

براساس روزهای هفته :

در نردبان ها میتوان با فعال کردن این گزینه از تمام روزهای هفته استفاده کرد.کافیست یک یا چند روز را در هفته انتخاب کرده و تعداد تکرار هفته ها را هم نیز میتوان انتخاب کرد که به تعداد آن روزها آگهی ها نردبان شوند.

نردبان تدریجی اتوماتیک :

در نردبان تدریجی اتوماتیک می توان به آگهی ساعت شروع و پایان داد که در یک بازه ی زمانی به طور مثال ازساعت 8 صبح تا 12 شب آگهی هابه طور اتوماتیک نردبان شوند و همچنین با فعال کردن کلید روزهای هفته میتوان آگهی ها را تا آخرماه نردبان کرد.

نردبان هوشمند:

در ربات دیوار میتوان آگهی ها را بلافاصله پس از آگهی رقیب نردبان کرد.

پس ازانتخاب شهر و دسته و محله میتوان آگهی را تنظیم کرد که بلافاصله به ازای آگهی رقیب آگهی ما نردبان شود و میتوان تاریخ و ساعت شروع و پایان نیز تنظیم کرد.

اعتبارسنجی:

در نردبان هوشمند برای مشاهده ی آگهی های مشابه موردنظر باید روی دکمه ی اعتبارسنجی کلیک کرد.

فقط فوری ها:

با فعال کردن این گزینه  فقط آگهی هایی که فوری شده اند نردبان میشوند.

فقط عکس دارها:

با فعال کردن این گزینه فقط آگهی هایی که عکس دارند نردبان میشوند.

کلمه ی کلیدی:

در این قسمت این کلمه در جست و جوی دسترسی منتخب فیلتر خواهد شد.

تعداد آگهی جدید و آگهی من :

در نردبان هوشمند میتوان مشخص کرد که به ازای چندآگهی از رقیب آگهی من نردبان شود.

براساس روزهای هفته:

در نردبان هوشمند هم مانند تدریجی با فعال کردن این گزینه میتوان برای تمام روزهای هفته وتکرار هفته ها نردبان تنظیم کرد.

 

همیشه بهترین را انتخاب کنید ...

چرا ما را انتخاب کنید؟

  1. ثبت آگهی گروهی و زمان دار 
  2. نردبان اتوماتیک، تدریجی و هوشمند
  3. ارسال چت اتوماتیک
  4. تمدید اتوماتیک آگهی ها 
  5. مدیریت آسان پنل دیوار