پایگاه دانش

2. آموزش کار با بخش دعوت از دوستان
آموزش استفاده از پنل ربات لند

2. آموزش کار با بخش دعوت از دوستان در پنل ربات لند | ربات دیوار

آموزش نردبان هوشمند آگهی در دیوار
به کمک این بخش؛دیگر نیازی نیست مداوم آگهی های جدید رقبا در دیوار را بررسی کنید.
فقط کافیه یکبار تنظیم کنید؛همیشه صدر دیوار خواهید بود.

ادامه مطلب »
1. آموزش کار با بخش خرید و ارتقا
آموزش استفاده از پنل ربات لند

1. آموزش کار با بخش خرید و ارتقا پنل ربات لند | ربات دیوار

در این بخش میتوانید همزمان خرید و ارتقا پنل را انجام دهید.
• پنل های اتوماتیک:
پنل های “یک ماهه” “یک ماهه پلاس” “سه ماهه” “شش ماهه” “یک ساله”
• پنل های هوشمند:
پنل های “VIP” “فروشگاهی” “املاک”

ادامه مطلب »