در راستای توسعه اهداف بلند مدت و در جهت تکریم شما همراهان گرامی تیم ربات لند با افتخار
یک ماه پنل را به صورت رایگان در اختیار شما کاربران عزیز قرار می دهد تا شما هم به طور ملموس از نتایج شگفت انگیز آن لذت ببرید

تعرفه ها

 

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

پک  آبی

49000 تومان قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 499000 تومان

صرفه شما : 89000 تومان

اضافه کردن اکانت 1 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 100 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 100

پک رایگان

یک ماهه رایگان 

یک ماهه رایگان

رایگان

اضافه کردن اکانت 1 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 100 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 100

 

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

پک طلایی

129000 تومان  قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 1189000 تومان

صرفه شما  : 359000 تومان

اضافه کردن اکانت 5 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 500 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 500

محبوب ترین

پک نقره ای

89000 تومان قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 799000 تومان

صرفه شما  : 269000 تومان

اضافه کردن اکانت 2 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 200 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 200