امکانات ربات لند

تیم ربات لند سعی خود را کرده که تمام امکانات لازم و بهترین آپشن ها را برای شما فراهم کند که شما را به رسیدن اهدافتان از فعالیت در دنیای بزرگ اینستاگرام راضی نگه دارد .

شما به راحتی در پنل شخصی ربات لند  میتوانید  مدیریت و کنترل تمام قسمت ها را به دست بگیرید . فضای این پنل  طوری طراحی شده که در درجه اول برای کاربر سردرگمی ایجاد نشود و هر شخصی با هر میزان توانمندی امکان استفاده از این ربات را داشته باشد .حال در ادامه قصد داریم شما را با امکانات و قابلیتهای ربات لند آشنا کنیم.

برای مدیریت ربات طبق تصویر زیر وارد تنظیمات پنل شوید.

دو تصویری که در زیر می بینید مربوط به تنظیم جزئیات بیشتر قابلیتهای ربات ما می باشد.

با انتخاب دکمه شروع و توقف، فعالیت ربات را شروع یا متوقف کنید .

بخش فعال سازی تنظیمات

توضیحات مربوط به هریک از تنظیمات :

لطفا دقت فرمایید نکات زیر با توجه به الگوریتم های جدید اینستاگرام در پنل پیاده سازی شده است:

  • بیشتر از ۴ فعالیت نمیتوانید فعال کنید.
  • عملیات فالو و عملیات آنفالو را همزمان با یکدیگر نمیتوانید استفاده فرمایید.
  • عملیات تکرار پست را به تنهایی استفاده فرمایید.
  • عملیات حذف فالوور فیک را به تنهایی استفاده نمایید.

۱_ لایک ها

ساده ترین و ضرورترین قابلیت لازم در ربات اینستاگرام لایک کردن پست ها در اینستاگرام است.

رون بودن این دکمه قابلیت لایک کردن پست های دیگران را فعال میکند.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد لایک برای تصاویر و ویدئو گذاشته است.

۲_  کامنت ها

با روشن بودن این دکمه قابلیت کامنت گذاری فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد کامنت برای تصاویر و ویدئو گذاشته است.

۳- فالوها

با روشن بودن این دکمه عمل فالو توسط ربات فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد کاربر برای شما فالو کرده است.

۴_ آنفالوها

با روشن بودن این دکمه عمل آنفالو توسط ربات فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد کاربر را برای شما آنفالو کرده است.

۵_ لایک کامنت

با روشن بودن این دکمه کامنت های پستهایی را که از هدفگذاری های شما پیدا میکند را لایک میکند.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد کامنت کاربران دیگر را برای شما لایک کرده است.

۶_ پیام دایرکت

با روشن بودن این دکمه، ارسال پیام به دایرکت فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد پیام دایرکت برای شما ارسال کرده است.

۷_ تکرار پست

این شمارنده تعداد پست های هدفگذاری شده شما را که تکرار کرده (پست های هدفگذاری شما که کاربران هدفتان گذاشته اند را در پیج خودتان پست میکند.) توسط شما را نشان میدهد.

۸_ مشاهده استوری

با روشن بودن این دکمه قابلیت مشاهده استوری دیگران توسط ربات فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد استوری برای برای شما ویو (مشاهده) زده است.

۹_ حذف فالوور فیک

با روشن بودن این دکمه قابلیت حذف فالوور فیک (ربات کاربران فیک و تقلبی را تشخیص داده و از لیست فالوور هایتان حذف میکند.) فعال میشود.

عدد کنار آن نشان میدهد که ربات چه تعداد کاربر فیک را برای شما حذف کرده است.

 

بخش تنطیمات پیشرفته

 

قبل از انجام هرگونه تنظیمات به نکات مهمی که در که در پنل اشاره شده توجه فرمایید.

 

در ادامه به توضیح کلی در مورد هر یک از قسمتهای تنظیمات پیشرفته میپردازیم :

 

 

۱_ هدفگذاری

تگ ها :

با انتخاب این فعالیت، شما قادر خواهید بود، پستهایی که تگ هایی مشابه با تگ های تعریف شده توسط شما دارند را لایک و کامنت گذاری کنید. و همچنین کاربرانی را که پست هایی با تگهایی مشابه با تنظیمات تگ های شما دارند را فالو کنید.

 

مکان ها :

با انتخاب این فعالیت، ربات پستهایی که زیر آنها مکان های انتخابی شما قرار دارد را لایک و کامنت گذاری می کند و همچنین می توانید کاربرانی را که پست هایی با مکان هایی همانند مکان شما دارند را فالو کنید.

فالورها :

با انتخاب این فعالیت می توانید فالوور های کاربران هدف خود را که در بخش کاربران هدف اضافه کرده اید، فالو و همچنین سه پست اخیری که توسط آن کاربران پست شده را لایک و کامنت گذاری کنید.

با انتخاب گزینه اکانت اینستاگرام من تعیین کنید که ربات فقط با فالوورهای کاربران هدفتان که در پیج خودتان هستند ارتباط برقرار کند (منظور از برقراری ارتباط عملیات های لایک، کامنت گذاری و فالو ، آنفالو میباشد.) و یا با همه فالوورهای کاربران هدفتان.

فالوینگ ها :

با انتخاب این فعالیت می توانید فالوینگ های کاربران هدف خود را که در بخش کاربران هدف اضافه کرده اید، فالو و همچنین سه پست اخیری که توسط آن کاربران پست شده را لایک و کامنت گذاری کنید.

با انتخاب گزینه فید من تعیین کنید که ربات فقط با فالوینگ های کاربران هدفتان که در پیج خودتان هستند ارتباط برقرار کنید و یا با همه فالوورهای کاربران هدفتان.

لایک کنندگان :

با انتخاب این فعالیت ، شما قادر خواهید بود کاربرانی را که پست هایشان توسط کاربران هدفتان، لایک شده اند را فالو و همچنین سه پست اخیری که توسط آن کاربران پست شده است را لایک و کامنت گذاری کنید .

شما همچین می توانید با انتخاب گزینه پست های من یا گزینه همه، پست های کاربرانی که پستهای شما را لایک کرده اند، لایک کنید.

 

کامنت گذاری :

با انتخاب این فعالیت ، شما قادر خواهید بود کاربرانی را که بر روی پست های کاربران هدفتان، کامنت گذاشته اند را فالو و همچنین سه پست اخیری که توسط آن کاربران پست شده است را لایک و کامنت گذاری کنید .

شما همچین می توانید با انتخاب گزینه پست های من یا گزینه همه، پستهای کاربرانی که بر روی پست های شما کامنت گذاشته اند را کامنت گذاری کنید.

۲_ سرعت

در این قسمت میزان سرعت  مربوط به هریک از فعالیت ربات را به صورت اختصاصی میتوان تنظیم کرد.

توجه فرمایید  مقادیر مربوط به هر قسمت براساس الگوریتم های اینستاگرام تعیین شده اند.

 

 

لایک در ساعت :

تعداد لایک هایی که توسط ربات در بازه زمانی یک ساعت گذاشته میشود .

توصیه شده : ۲۰   مقدار مجاز : ۱ تا ۴۰

کامنت ها در ساعت :

تعداد کامنت هایی که توسط ربات در بازه زمانی یک ساعت گذاشته میشود .

توصیه شده : ۲    مقدار مجاز: ۱ تا ۱۰

فالوها در ساعت :

تعداد فالوهایی که توسط ربات در بازه زمانی یک ساعت انجام میشود .

توصیه شده : ۲۰              مقدار مجاز: ۱ تا ۴۰

آنفالو در ساعت :

تعداد آنفالوهایی که توسط ربات در بازه زمانی یک ساعت انجام میشود .

توصیه شده :۲۰              مقدار مجاز: ۱ تا ۴۰

پیام دایرکت :

تعداد پیام های دایرکتی که در یک ساعت تلاش به ارسال آن میشود .

توصیه شده: ۱  مقدار مجاز : ۱ تا ۵

تکرار پست :

تعداد تکرار پست ها توسط ربات در بازه زمانی یک روز .

توصیه شده : ۲             مقدار مجاز: ۱ تا ۲۰

با احتیاط استفاده کنید.

مشاهده استوری :

سرعت مشاهده استوری فالوینگهای شما در بازه زمانی یک ساعت

توصیه شده: ۱۰    مقدار مجاز : ۱ تا ۴۰

حذف فالور فیک :

سرعت حذف فالور فیک توسط ربات ، در بازه زمانی یک ساعت.

توصیه شده :  ۱۰    مقدار مجاز: ۱تا۴۰

لایک و کامنت :

سرعت لایک کردن کامنتهای پستهایی که هدف گذاری میکنید .

توصیه شده: ۵         مقدار مجاز : ۱ تا ۲۰

۳_ فیلتر

 

زمان پست منتشر شده :

این تنظیم به شما این امکان را میدهد تا با پستها از نظر مدت زمانی که انتشار یافته اند از کمترین زمان تا بیشترین زمان ارتباط برقرار کنید.

برای مثال :   انتخاب گزینه  ۱ روز تنها با رسانه هایی که زمان انتشار آنها یک روز باشند ارتباط (منظور از برقراری ارتباط عملیات های لایک، کامنت گذاری و فالو ، آنفالو میباشد.) خواهد داشت.

نوع رسانه پست :

 این تنظیم به شما اجازه میدهد به انتخاب خودتان فقط با پست هایی که بصورت عکس هستند ارتباط برقرار کنید یا به صورت ویدئو. شما همچنین با انتخاب گزینه هرکدام میتوانید با همه پست ها چه ویدئو چه عکس ارتباط برقرار کنید.

حداقل تعداد لایک پست :

این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با پست هایی که حداقل تعداد لایک مشخص شده توسط شما را دارند ، ارتباط برقرار کند.

توصیه شده : صفر

حداکثر تعداد لایک پست :

این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با پست هایی که حداکثر تعداد لایک مشخص شده توسط شما را دارند ، ارتباط برقرار کند.

توصیه شده :۵۰  تا ۱۰۰

حداقل کامنت های پست :

این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با پست هایی که حداقل تعداد کامنت که توسط شما مشخص شده، در ارتباط باشد.

توصیه شده : صفر

حداکثر کامنت های پست :

این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با پست هایی که حداکثر تعداد کامنت که توسط شما مشخص شده، در ارتباط باشد.

توصیه شده : ۲۰ الی ۵۰

 

فیلتر ارتباط کاربر :

با فعال بودن این فیلتر محدودیت ارتباطی ( لایک و کامنت گذاری ) با فالوورها و فالوینگ های خود ایجاد میکنید .

خاموش : فیلتر خاموش است .

فالورها:  شما با فالوورهای خود ارتباطی جهت لایک و کامنت گذاری برقرار نمی کنید.

فالوینگ ها :  شما با فالوینگ های خود ارتباطی جهت  لایک و کامنت گذاری برقرار نمی کنید .

هر دو :  شما با فالوینگ ها وفالوورهای خود ارتباطی جهت لایک و کامنت گذاری برقرار نخواهید کرد.

فیلتر پروفایل کاربر:

این فیلتر به شما کمک خواهد کرد که میزان حساسیت ربات را نسبت به ارتباط با کاربران بدون فعالیت و فیک تعیین کنید:
خاموش : فیلترخاموش می شود.

کم : با کاربرانی که دارای عکس پروفایل و پست رسانه ای نیستند، ارتباط برقرار نمی کند.
متوسط : با کاربرانی که دارای عکس و یا نام پروفایل نیستند و کمتر از ۱۰ پست ارسال کرده اند، ارتباط برقرار نمی کند.
بالا : با کاربرانی که دارای عکس و یا نام پروفایل نیستند ، بیو خالی دارند وکمتر از ۱۰ پست دارند، ارتباط برقرار نمی کند.

حداقل فالوور:  این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با کاربرانی که حداقل تعداد فالوور مشخص شده توسط شما را دارند، ارتباط برقرار کند.

توصیه شده: ۰-۵۰٫

حداکثر فالوور: این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با کاربرانی که حداکثر تعداد فالوور مشخص شده توسط شما را دارند ، در ارتباط باشد.

توصیه شده: ۵۰۰-۱۰۰۰٫

حداقل فالوینگ : این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با کاربرانی که حداقل تعداد فالوینگ  مشخص شده توسط شما را دارند ، در ارتباط باشد.

توصیه شده: ۵۰-۱۰۰

حداکثر فالوینگ : این تنظیم به ربات اجازه میدهد تنها با کاربرانی که حداکثر تعداد  فالوینگ مشخص شده توسط شما را دارند ، در ارتباط باشد.

توصیه شده: ۳۰۰-۵۰۰

صرف نظر از بیزینسها : با روشن کردن این فیلتر ربات از فالوو کردن پیجهای تجاری که امکان کمتری دارد به شما فالوو بک بدهند خودداری میکند.

 

۴_ تگ ها

 

اگر در فعالیتهای ربات خود از تگ ها استفاده کرده اید حداقل چهار تگ را در اینجا اضافه نماید.

 

 

۵_ کاربران هدف

 

به علت اینکه ربات از فالوورها و فالوینگ های کاربران هدف برای فعالیتهای لایک و کامنت گذاری استفاده میکند، حداقل نیاز است دو کاربر هدف اضافه شود تا بتوانید در فعالیت های خود از کاربران هدف استفاده کنید.

 

 

 

۶_ لیست سیاه

 

لیست سیاه تگ ها:

اضافه کردن تگ هدف برای لیست سیاه که ربات در ارتباطاتی مثل فالو و آنفالو کردن ، لایک و کامنت گذاشتن با پست ها و کاربرانی که از این تگ ها استفاده کرده اند، صرف نظر کند.

لیست سیاه کاربران هدف:

اضافه کردن کاربران هدف برای لیست سیاه که ربات از ارتباطاتی مثل فالو و آنفالو کردن ، لایک و کامنت گذاشتن با این کاربران خودداری کند. شما می توانید تا ۳۰۰۰ نام کاربری در این لیست اضافه کنید.

 لیست سیاه کلیدی:

ربات از ارتباط با کاربرانی که، از واژه هایی که در این قسمت اضافه می کنیم در نام کاربری ، بیو، کپشن ، تگ ها و رسانه های خود استفاده کرده اند، خودداری میکند.

همچنین با استفاده از نماد * در کلید واژه ها باعث میشود همه تغییراتی که در کلید واژه رخ دهد را پوشش دهد. شما می توانید تا ۳۰۰۰ کلید واژه در این لیست اضافه کنید.

۷_ توقف خودکار

شمارش لایک ها:

با رسیدن تعداد لایک ها به تعدادی که شما در این قسمت مشخص می کنید، فعالیت لایک گذاری متوقف میشود.

 

شمارش کامنت ها:

با رسیدن تعداد کامنت ها به تعدادی که شما در این قسمت مشخص می کنید، فعالیت کامنت گذاری متوقف میشود.

شمارش فالورها:

با رسیدن تعداد فالوورها  به تعدادی که شما در این قسمت مشخص می کنید، فعالیت فالو کردن  متوقف میشود.

شمارش آنفالوها :

با رسیدن تعداد آنفالوها  به تعدادی که شما در این قسمت مشخص می کنید  فعالیت آنفالو کردن متوقف میشود.

شمارش پیام های دایرکت:

با رسیدن تعداد پیام های دایرکت به تعدادی که شما در این قسمت مشخص می کنید، این فعالیت متوقف میشود.

شمارش تعداد تکرار پست:

زمانی که تعداد تکرار پست به عدد مشخص شده توسط شما رسید، این فعالیت متوقف میشود.

تایمر : با فرمت HH:MM می باشد. که HH نشان دهنده دقیقه می باشد. به عنوان مثال اگر شما تایمر را روی ۰۱:۰۰ قرار دهید به طور کلی خودکار پس از یک ساعت متوقف خواهد شد. اگر آن را خالی بگذارید، فعالیت بی نهایت کار خواهد کرد و اکانت شما بدون محدودیت فعالیت خواهد کرد (در این حالت ممکن است اینستاگرام شما را اسپم تشخیص دهد.).

توقف اگر فعالیتی وجود نداشت :

هنگامی که ربات فعالیتی نداشت به طور خودکار متوقف خواهد شد.