درباره ما

تاریخچه 

 

 

گروه طراحی ربات اینستاگرام ربات لند از سال ۱۳۹۸ در تهران

 

فعالیت خود را آغاز نموده است .

 

تمرکز اصلی فعالیت گروه بر محور طراحی ربات های اینستاگرام

 

است.

 

که در یک مجموعه برنامه ریزی و سازماندهی شده است.

 

تا بتواند جوابگوی بخش بسیار بزرگی از تقاضای بازار تخصصی

 

طراحی ربات های اینستاگرام باشد.

 

اهداف

 

بکارگیری جدیدترین فناوری ها در زمینه ی طراحی ربات های

 

اینستاگرام.

 
بکارگیری جدیدترین راهکارها در زمینه طراحی ربات های

 

اینستاگرام.

 
ارتقاء مداوم سطح علمی و توانایی فنی گروه برای انجام پروژه

 

های ملی و بین المللی.