تعرفه نرم افزار ثبت آگهی انبوه رایگان

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

نرم افزار طلایی 

قیمت 12.000.000 ریال

مادام العمر

ثبت آگهی در سایت دیوار و شیپور

اتصال به 1000 سیم کارت 

ایجاد متن غیر تکراری

عدم نیاز فیزیکی مجدد به سیم کارت ها 

عدم نیاز به سخت افزار جانبی اضافه

کاهش هزینه های پرسنلی 

افزایش سرعت ثبت آگهی 

ثبت روزانه 1000 آگهی 

تمامی ترفندهای ثبت آگهی با کیفیت

تغییر ip

عدم نقض قوانین سایت های ثبت آگهی 

نرم افزار نقره ای 

قیمت 9.900.000 ریال

مادام العمر

ثبت آگهی در سایت دیوار

اتصال به 1000 سیم کارت 

ایجاد متن غیر تکراری

عدم نیاز فیزیکی مجدد به سیم کارت ها 

عدم نیاز به سخت افزار جانبی اضافه

کاهش هزینه های پرسنلی 

افزایش سرعت ثبت آگهی 

ثبت روزانه 1000 آگهی 

تمامی ترفندهای ثبت آگهی با کیفیت

تغییر ip

عدم نقض قوانین سایت های ثبت آگهی