نرم افزار ارسال پیام انبوه واتساپ

مزیت های نرم افزار : 

۱- ارسال پیام دلخواه به هر تعداد شماره مورد نظر شما 

۲- ارسال عکس و فایل به همراه متن یا تنها ارسال عکس 

۳- قابلیت وارد کردن شماره در نرم افزار به چند روش : 

_ شماره های دلخواه را به شکل فایل از سیستم خود انتخاب و در نرم افزار وارد کنید 

_ ربات برای شما شماره ایجاد کند ( به این صورت که یک شماره همراه با کد کشور وارد کرده و تعداد شماره ای را که می خواهید ربات ایجاد نماید را نیز وارد می کنید تا ربات برای شما شماره ها را ایجاد نماید )

_ وارد کردن شماره های خاص یا تنها یک شماره در نرم افزار 

۴- می توانید از شماره هایی که در نرم افزار وارد کرده اید در قالب یک فایل txt خروجی بگیرید 

۵- قابلیت ارسال پیام به شماره های یک گروه در واتساپ شما 

۶- قابلیت جمع آوری تمامی شماره های مخاطبین شما در واتساپ توسط ربات 

۷- قابلیت زمان گذاری بین پیام های ارسالی توسط ربات 

۸- اتصال بسیار راحت شماره شما به ربات برای ارسال پیام  (  شماره ای که می خواهید به وسیله ی آن پیام ارسال کنید را در نرم افزار وارد کرده یک پنجره گوگل کروم باز می شود که به شکل خودکار داخل سایت واتساپ رفته و با اسکن کد Qr می توانید گوشی خود را به ربات متصل کنید تا ربات پیام را ارسال کند 

فقط یکبار این کار را انجام می دهید و در دفعات بعدی بصورت دائم گوشی شما متصل می شود )