تعرفه ها

 

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

پک  آبی

49000 تومان قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 499000 تومان

صرفه شما : 89000 تومان

اضافه کردن اکانت 1 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 100 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 100

پک رایگان

یک هفته رایگان 

یک هفته رایگان

رایگان

اضافه کردن اکانت 1 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 100 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 100

 

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

پک طلایی

129000 تومان  قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 1189000 تومان

صرفه شما  : 359000 تومان

اضافه کردن اکانت 5 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 500 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 500

محبوب ترین

پک نقره ای

89000 تومان قیمت ماهانه

قیمت سالانه : 799000 تومان

صرفه شما  : 269000 تومان

اضافه کردن اکانت 2 ( تعداد اکانت های اجتماعی در هر پلت فرم )

اینستاگرام : ارسال پست زمان بندی شده ، فعالیت های خودکار

پشتیبانی حقوقی

پشتیبانی از شکلک ها

فضای ابری : dropbox , google drive

پشتیبانی نوع فایل : عکس ، ویدئو

فضای ذخیره سازی : 200 مگابایت

حداکثر اندازه فایل (مگابایت) : 200